Nasi instruktorzy kładą szczególny nacisk, by każdy kierowca opuszczający ośrodek, umiał poprawnie zachować się w ruchu.
Podczas kursu uczymy nie tylko techniki jazdy oraz poruszania się względem innych uczestników ruchu, ale także radzenia sobie w sytuacjach stresowych - czego nie da się uniknąć i na egzaminie, i później - poruszając się samodzielnie na drodze.
Program nauki jazdy został tak skonstruowany, aby nauczyć Cię prawidłowych reakcji na większość niebezpiecznych sytuacji drogowych. W ośrodku szkolenia kierowców Auto-Dar nauczysz się jeździć bezpiecznie po zatłoczonym mieście, jak również po drogach szybkiego ruchu. Nauczysz się jeździć bezpiecznie w każdych warunkach drogowych. Po ukończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu na prawo jazdy będziesz miał świadomość, że bliskie Ci osoby są w pełni bezpieczne, jadąc samochodem który Ty prowadzisz.